Scopul proiectului

Găsirea unei soluții pentru o inserție mai rapidă pe piața muncii a absolvenților universitari și atingerea obiectivelor lor de carieră prin armonizarea competențelor dobândite cu cele cerute de angajatori

Ideea proiectului a rezultat din strategia Europa 2020, care identifică necesitatea unor oportunități de angajare mai relevante pentru tinerii absolvenți de studii superioare. Strategia își propune să asigure o rată de ocupare a forței de muncă de 75% pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, precum și o rată a ocupării forței de muncă în domeniul absolvit de peste 90%, luând în considerare timpul și cheltuielile pentru educație. Acest lucru a devenit o problemă majoră în multe țări ale UE, datorită creșterii numărului de absolvenți de studii superioare, ceea ce, ca rezultat, a sporit și competitivitatea pe pieța forței de muncă.