Path4Career

Armonizarea abilităților absolvenților și a competențelor cerute de angajatori pentru introducerea mai rapidă a adulților care își îndeplinesc obiectivele de carieră

E-LEARNING
ÎMPREUNĂ CU OBIECTIVUL
METODE GRADUALE
SCOPUL PARTENERIATUL NOSTRU STRATEGIC

Găsirea unei soluții pentru o inserție mai rapidă pe piața muncii a adulților și atingerea obiectivelor de carieră prin armonizarea competențele absolvenților cu cele cerute de angajatori.

___________________

Obiectivele noastre

Îmbunătățirea pregătirii profesionale pas cu pas: Formarea formatorilor

Îmbunătățirea competențelor a 16 traineri ai organizațiilor partenere pentru a realiza formari de calitate in domeniul managementului carierei, competentelor soft (rezolvarea problemelor complexe, gandirea critica, managementul oamenilor, coordonarea cu alții, analiza si luarea deciziilor) si internshipului, pentru absolvenții de studii superioare.

Drumul spre succes: Formarea absolvenților

Dezvoltarea abilităților soft și abilităților de management al carierei pentru un total de 90 absolvenți de studii superioare, prin intermediul a 9 ateliere de lucru. Participanții vor fi îndrumați și sprijiniți în drumul lor de evoluție în carieră.
     

Impărtășirea metodelor: diseminarea rezultatelor proiectului:

Dezvoltarea unei rețele europene de organizații implicate în educația adulților care să introducă outputul PFC în formările lor.

Contactati-ne! Vă va lua doar un minut!

Cele mai recente știri